Lietuvos ir Vengrijos vaikų globos sistemų palyginimas

Dalia Stražinskaitė, Giedrė Kvieskienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos dviejų Rytų Europos valstybių – Lietuvos ir Vengrijos – vaikų globos sistemos. Lyginimo kriterijumi pasirinktas perėjimas nuo institucinės globos prie į bendruomenę orientuotos plėtros, arba deinstitucionalizacijos, modelis, rekomenduojamas Jungtinių Tautų dokumentų ir Europos Sąjungos ekspertų grupės parengtų gairių. Remiantis Jungtinių Tautų vaiko teisių ir Neįgaliųjų teisių konvencijomis ir kitais žmogaus teisių dokumentais, institucionalizacija vis plačiau pripažįstama kaip ydinga politika ir žmogaus, ypač vaiko, teisių pažeidimas. Straipsnyje taikomi istorinės ir statistinės analizės metodai leidžia įvertinti Vengrijos vaikų globos sistemą kaip pažangesnę, palyginti su Lietuvos, suteikiančią galimybę didesnei daliai tėvų globos netekusių vaikų augti šeimose ar šeimos aplinką sukuriančiose socioedukacinėse įstaigose. Ieškoma tokio atotrūkio priežasčių ir rekomenduojamos visuomenės edukacijos strategijos.

Esminiai žodžiai: vaikų globa, socialinė edukacija, į bendruomenę orientuota plėtra, deinstitucionalizacija, Rytų Europa.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2015.33


Visas tekstas:

PDF