Jaunimo politika sumaniosios socializacijos kontekste

Jolanta Sakalauskienė, Eglė Celešienė

Santrauka


Straipsnyje keliamas tikslas – parodyti jaunimo politikos valdymo modelį, valstybės veiksmus, priemones ir programas, nukreiptas į jauno asmens gerovės plėtojimą, taip pat nagrinėjama darbo su jaunimu sistema ir jos poveikis jaunam asmeniui bei jo integracijai į visuomeninį gyvenimą, darbo rinką ar švietimo sistemą.

Esminiai žodžiai: jaunimo politika, darbas su jaunimu, integracija, aktyvi socialinė įtrauktis, sumanioji socializacija.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2015.31


Visas tekstas:

PDF