Švietimo ir mokslo vaidmuo formuojantis asmenybei XXI amžiuje

Тамила Валентиновна Новицкая

Santrauka


Autorė straipsnyje aptaria švietimo ir mokslo vaidmenį formuojantis asmenybei. Straipsnyje bandoma nustatyti žmogaus vieta švietimo sistemoje, apibrėžiamas švietimo vaidmuo, analizuojami šiuolaikiniai moksliniai tyrimai šia tema. Atkreipiamas dėmesys į asmens formavimo reikšmę šiuolaikiniame pasaulyje, akcentuojant mokslo žinias ir švietimo svarbą šiame procese. Esminiai žodžiai: švietimas, mokymas, auklėjimas, šviečiamoji veikla, mokslas, žmogus, eksperimentas, analitinis požiūris, tiesa.

Visas tekstas:

PDF (rusų k.)

Literatūra


Андрущенко, В. П. (2008). Роздуми про освіту: Статті, нариси, інтерв’ю. В. П. Андрущенко [2-ое вид. допов]. Київ: Знання України. 819 с.

Горелов, А. А. (1997). Концепции современного естествознания: [учебное пособие]. А. А. Горелов. Москва: Центр. 208 с.

Людина і природа [електронний ресурс]. Режим доступу: .

Філософія освіти: навчальний посібник. (2009). За загальною редакцією В. Андрущенка, І. Предборської. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. 330 с.

Хромов, О. І. (2010). Ноосферна освіта як парадигма формування людини XXI століття: [електронний ресурс]. In: О. І. Хромов. Ноосфера і цивілізація, № 8–9 (11). Режим доступу до журн.: .