Sąsajų tarp mokyklos klimato, mokyklos saugos ir paauglių asocialaus elgesio trijų tipų mokyklose analizė

Kristi Kõiv

Santrauka


Tyrime įvertintas trimatis mokyklos klimatas, mokyklos saugumas ir mokinių antisocialinis elgesys trijų tipų mokyklose (9 bendrojo lavinimo, 3 specialiųjų ir 2 pagrindinių mokyklų) ir išnagrinėti kintamieji šių fenomenų ryšiai mokyklų kontekste. Analizuotos 14–17 metų moksleivių apklausos, kurios atskleidė, kad pagrindinių mokyklų moksleiviai gauna didesnę mokytojų parama ir naudojasi saugios mokyklos politika. Tai turi įtakos jų elgesiui, palyginti su kitų tipų mokyklomis, pagal kurių vidurkį suvedami reitingai, atspindintys mokinių nuomones apie mokyklos klimatą ir saugumą.

Esminiai žodžiai: mokyklos klimatas, mokyklos saugumas, asocialus elgesys, trijų tipų mokyklos.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.29


Visas tekstas:

PDF (English)