Socialiniai ir demografiniai veiksniai, lemiantys agresijos ir smurto šeimoje apraiškas: agresoriaus modelio konstravimas

Małgorzata Przybysz - Zaremba, Agata Katkonienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojami socialiniai - demografiniai agresijos ir smurto šeimoje veiksniai. Dabartiniai agresijos ir smurto šeimoje moksliniai tyrimai rodo, kad svarbus tokio elgesio veiksnys yra piktnaudžiavimas alkoholiu.

Pateikto tyrimo tikslas – ištirti pasirinktus socialinius - demografinius veiksnius, kurie gali turėti įtakos agresijos, smurto ir prievartos apraiškoms bei piktnaudžiavimui alkoholiu. Remiantis moksline literatūra galima teigti, kad agresija ir smurtas dažniausiai užfiksuojami pavartojus alkoholio. Tyrime analizuojami tokie veiksniai: vyrų amžius, išsilavinimas, gyvenamoji vieta ir darbo pobūdis. Tyrime dalyvavo 710 moterų. Moterys buvo iš dviejų vaivadijų: Varmijos Mozūrų ir Pamario, esančių Šiaurės Lenkijoje. Duomenų apdorojimui buvo naudojama statistinė analizė, panaudotas Chi kvadrato testas ir Kramerio Vxy  koeficientas.

Rezultatų analizė patvirtino, kad agresijos ir smurto apraiškos yra glaudžiai susijusios su alkoholio vartojimu. Tyrimai parodė, kad agresija ir smurtas dažniausiai pasireiškia šeimose, kur vyrų amžius 23–30 metų; pasireiškia tarp turinčių aukštesnįjį ir vidurinį išsilavinimą, kurie dažnai vartoja alkoholį bei didžiausias paplitimas yra kaimo vietovėse. Tyrimai nepatvirtino ryšio tarp vyrų atliekamo darbo bei agresijos ir smurto apraiškų. Tyrimas leidžia daryti bendrą sociologinį - demografinį šiuolaikinio agresoriaus modelio eskizą, kuriam yra būdinga: aukštesnysis išsilavinimas, 30 metų ir jaunesnis amžius bei gyvenimas kaimo vietovėje.

Esminiai žodžiai: agresija, prievarta, piktnaudžiavimas alkoholiu, šeima.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.27


Visas tekstas:

PDF (English)