Gatvės prostitučių vertybinės nuostatos

Valdas Pruskus

Santrauka


Straipsnyje, remiantis atlikto tyrimo duomenimis, analizuojamos gatvės prostitučių vertybinės nuostatos. Aptariamos jų labiausiai ir mažiausiai vertinamos žmogaus savybės. Atskleidžiamas požiūris į klientus ir policijos darbuotojus. Taip pat išryškinami gatvės prostitučių vertybių prioritetai, gyvenimo prasmės ir sėkmės samprata.

Esminiai žodžiai: prostitutė, gatvės prostitutės, tarpasmeniniai santykiai, vertybės, gyvenimo prasmė, sėkmė gyvenime.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.26


Visas tekstas:

PDF