Asmenybės kultūrinis ir laisvalaikio „egoizmas“ kasdienėje veikloje

Victor Vladimirovich Popov

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama asmens kultūrinio ir laisvalaikio „egoizmo“ kasdienėje veikloje dvilypumo ir egoizmo bei altruizmo sąsajų teorija. Autorius siekia išsivaduoti iš stereotipinių atsakymų ir moralizuojančių interpretacijų. Nors vyraujantis „egoizmas“ tiek kūrybinėje, tiek praktinėje veikloje rodo šių fenomenų neatitikimą, praktiniai eksperimentai patvirtina glaudžias kultūros ir laisvalaikio „egoizmo“ ir „altruizmo“ asmens atžvilgiu sąsajas. Gauti rezultatai suteiks galimybę keisti požiūrį į filosofinius svarstymus apie asmens laisvalaikį, apie egoizmo ir altruizmo, kaip priešybių, metaforą.

Esminiai žodžiai: egoizmas, altruizmas, kūrybiškumas, laimė, asmens unikalumas, pozityvioji socializacija.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.25


Visas tekstas:

PDF (English)