Socialinių partnerių kvalifikacijos tobulinimo poreikiai

Genutė Gedvilienė, Virginija Bortkevičienė

Santrauka


Straipsnyje apžvelgiami socialinių partnerių kvalifikacijos tobulinimo poreikiai ir iššūkiai socialiniams partneriams, siekiant efektyvesnio profesinės kvalifikacijos organizavimo bei veiklos ir profesinio rengimo sąveikos. Pateikiama tyrimo kiekybinė ir kokybinė analizė, išryškinanti socialinių partnerių kvalifikacijos tobulinimo poreikius bei numatanti bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimo sritis.

Esminiai žodžiai: kvalifikacijos tobulinimas, profesinis rengimas, socialiniai partneriai.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.24


Visas tekstas:

PDF