Socialinių darbuotojų, dirbančių Vilniuje su socialinės rizikos šeimomis ir teikiančių joms socialines paslaugas, patiriami sunkumai

Regina Stremauskienė, Gintautė Žibėnienė

Santrauka


Socialinis darbas Lietuvoje apima daug įvairių sričių, viena iš tokių – socialinis darbas su socialinės rizikos šeima. Socialiniai darbuotojai, dirbdami su socialinės rizikos šeimomis, savo darbe susiduria su sunkumais teikdami pagalbą šioms šeimoms, dažnai patiria riziką darbe, kuri pasireiškia socialinės rizikos šeimos narių agresija ar pasipriešinimu, o tai apsunkina socialinių paslaugų teikimą. Tyrimo tikslas – pristatyti socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, sunkumus teikiant socialines paslaugas šioms šeimoms Vilniuje.

Taikyti tyrimo metodai: literatūros šaltinių, Lietuvos Respublikos teisės aktų analizė, pusiau struktūruotas interviu, kokybinė turinio (content) analizė. Interviu atliktas naudojant iš anksto parengtus klausimus, 2012 m. liepos – 2013 m. kovo mėnesiais. Tyrimui pasirinkta 20 socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis Vilniaus miesto socialinės paramos centre, Pagalbos šeimai skyriuje, teikiančių socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas. Empiriniu tyrimu atskleista, kad socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis, teikdami socialines paslaugas šioms šeimoms Vilniuje dažniausiai susiduria su sunkumais, susijusiais su darbo organizavimo sąlygomis ir su socialinės rizikos šeimos nariais.

Esminiai žodžiai: socialinio darbuotojo sunkumai; socialinės rizikos šeima; socialinės paslaugos.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.21


Visas tekstas:

PDF