Potencialių globėjų ir įtėvių švietimas, keičiant jų nuostatas

Zigmas Giedrimas

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama potencialių globėjų ir įtėvių nuostatų kaita, lankant įvadinius globėjų ir įtėvių mokymų kursus.

Pateikiama trumpa teorinė dalis, kurioje apibendrintai pristatyta nuostatos samprata, jos kaitos aplinkybės, globėjų ir įtėvių mokymo programa GIMK bei programos įgyvendinimas, atsižvelgiant į istorinį-socialinį kontekstą.

Aptariami tyrimų, atliktų 2008–2013 m., rezultatai. Tyrimais siekta nustatyti respondentų nuostatų kaitą. Tyrimo rezultatai rodo, kad įvadiniai kursai keičia potencialių globėjų ir įtėvių nuostatas. Ypač stebima respondentų nuostatų į teorinius mokymus, mokymų paskirtį, programos nuostatų priimtinumą kaita. Remiantis tyrimo rezultatais, daroma išvada, kad GIMK programa sudaro galimybes potencialiems globėjams ir įtėviams pasitikrinti savo pasirinkimo tvirtumą, įsivertinti savo gebėjimus, nuolat mokytis įgyvendinant globėjų ar įtėvių pareigą – tinkamai tenkinti vaiko poreikius. Taip pat straipsnyje akcentuojamas GIMK programos vaidmuo, sukuriant sąlygas nuolatiniam mokymuisi, įgyvendinant globėjų ir įtėvių misiją.

Esminiai žodžiai: nuostata, globa, įvaikinimas, įtėvių ir globėjų mokymai, GIMK programa.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.20


Visas tekstas:

PDF