Lietuvos šeimynų bendradarbiavimo sritys ir galimybės

Dalia Stražinskaitė, Rita Ilgūnė - Martinėlienė

Santrauka


Straipsnyje supažindinama su šeimynomis kaip vienu iš vaikų socialinės globos sistemos dalyvių. Remiantis mokslinės literatūros, teisės aktų, periodinių leidinių analize ir bandomojo tyrimo rezultatais atskleidžiamas šeimynų dalyvių požiūris į šeimyną kaip instituciją, jos atliekamą misiją ir visuomeninius ryšius. Kaip alternatyvios organizacijos, skirtos perimti tėvų globos netekusių vaikų ugdymą iš valstybinės globos institucijų, jos atliepia trečiajam sektoriui priskiriamus bruožus. Nors pačios šeimynos veikia Lietuvoje daugiau nei 20 metų ir patyrė nemažai pokyčių, jų bendradarbiavimo tendencijos pasireiškė tik per pastaruosius porą metų. Savanoriško bendradarbiavimo rezultatas – įsteigtos šeimynų asociacijos, atstovaujančios bendriems interesams.

Esminiai žodžiai: vaikų globa, šeimyna, savanoriškas bendradarbiavimas, nevyriausybinis sektorius, verslumas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.19


Visas tekstas:

PDF