Jūrinės valstybės identiteto formavimo socioedukaciniai veiksniai

Saulius Lileikis

Santrauka


Aktualizuojant jūrinį asmenybės ugdymą jūrinėje valstybėje ir keliant aktualią adekvačios jūrinės savimonės ugdymo problemą universaliosios ekologijos lygmeniu, straipsnyje, ryškinant socialinės interakcijos įtaką jūros suvokimui, nagrinėjant jūrinės edukacijos mitologinį ir virtualųjį lygmenis bei nurodant tiesioginio sąlyčio su jūra reikšmę, atskleidžiami svarbesni jūros vaizdinį formuojantys socioedukacinio pobūdžio veiksniai. Darbe taikomi pagrindiniai analizės, metaanalizės, interpretacijos, sisteminimo bei sintezės metodai. Epistemologinę teorinio-deskriptyvinio tyrimo bazę sudaro egzistencializmo, fenomenologijos ir humanizmo metodologinės nuostatos, kuriomis grindžiama jūros vaizdinio formavimo problematika hodegetiniu lygmeniu.

Esminiai žodžiai: jūros vaizdinys, socioedukaciniai veiksniai, socialinė interakcija, mitologija, virtualusis lygmuo.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.18


Visas tekstas:

PDF