Darnios plėtros socialinė dimensija ir globalus švietimas

Jolanta Pivorienė

Santrauka


Darni plėtra, nuolat esanti ir akcentuojama politinėje dienotvarkėje, vis dar stokoja Lietuvos mokslininkų dėmesio. Straipsnio tikslas – išryškinti socialinio kapitalo dimensiją darnios plėtros kontekste, pristatant globalų švietimą kaip socialinio kapitalo didinimo, o tai reiškia, ir darnios plėtros įgyvendinimo, priemonę. Remiantis teorinių šaltinių analize aptariamos tokios temos kaip darnios plėtros samprata, darnios plėtros dimensijos, darnios plėtros strategijų ir globalaus švietimo sąsajos.

Esminiai žodžiai: darni plėtra, socialinis kapitalas, darnios plėtros strategijos, globalus švietimas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.17


Visas tekstas:

PDF