Sociokultūrinės veiklos mokslinis ir edukacinis potencialas

Florida Hasanovna Popova

Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojamas tyrimo konceptas, kurį autorė naudoja metodinėms priemonėms sukurti. Šio koncepto metodologijos pagrindu naudojama L. Vygotsky’o (1931 / 1997) sociokultūrinė teorija ir jos diskusijos bei klinikiniai tyrimai (Chaiklin, Lave, 1993; Leontiev, 1981), remiamasi kultūrinio švietimo bei kultūrinės veiklos tyrimais (Cole, 1996; Cole, Engestrom, 1994). Pristatomi teoriniai teiginiai yra susiję su praktiniais, empiriniais ir struktūriniais tyrimais.

Esminiai žodžiai: sociokultūrinės veiklos teorija, visuomenė ir kultūra, konceptualus pagrindas, metodologija.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.15


Visas tekstas:

PDF (English)