Redkolegijų politika

Žurnalo sekcijos

Pradžios puslapiai

Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Unchecked Recenzuojama

Straipsniai

Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama

Recenzijos

Trūksta apie sekcijos politiką

Unchecked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama

Kita

Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Unchecked Recenzuojama

Kronika

Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama

Pabaigos puslapiai

Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Unchecked Recenzuojama

Jaunimo socialinis ugdymas

Trūksta teksto apie skyriaus politiką

Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama

Suaugusiųjų socialinis ugdymas

Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama

Ugdytojų kompetencijų plėtra

Trūksta apie sekcijos politiką

Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama

Pratarmė

Trūksta apie sekcijos politiką

Unchecked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama

Ugdymas(is) ir įvairovė

Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama

Ugdymuisi palankios aplinkos kūrimas

Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama
 

Atviroji prieiga

Visos žurnalo publikacijos yra laisvai prieinamos skatinant visuotinį keitimąsi žiniomis.