Žurnalo kontaktai

Vyriausias redaktorius

Giedrė Kvieskienė
El. paštas: giedre.kvieskiene@leu.lt

Techninis redaktorius

Vigintas Stancelis
El. paštas: vigintas.stancelis@leu.lt