Socialinis ugdymas


"Socialinis ugdymas“ yra periodinis, recenzuojamas socialinių mokslų žurnalas, leidžiamas Lietuvos edukologijos universitete (anksčiau – Vilniaus pedagoginiame universitete) nuo 1999 m. Žurnalas leidžiamas lietuvių ir / ar anglų kalbomis, 2–3 numeriai per metus. Leidinyje publikuojami originalūs Lietuvos ir užsienio tyrėjų bei praktikų apibendrinamieji mokslinių tyrimų rezultatai bei socialinės plėtros darbai, anonsuojamos ir recenzuojamos monografijos.

Periodinio mokslo darbų žurnalo vyr. mokslinė redaktorė prof.dr. Giedrė Kvieskienė.

Žurnalas "Socialinis ugdymas" yra į šiose duomenų bazėse:


Iki 2013 m. išleistus žurnalo numerius galite rasti jo senoje svetainėje

 

 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License